Výstavy

MIROSLAV BARTOŠ
with Nekomentované

V krajine, 7.III.-10.V.2019, Turčianske Teplice

MIARO SZASZU
with Nekomentované

Zasnežená romanca, 18.II. -15.III.2019 Bratislava

EMÍLIA HODASOVÁ
with Nekomentované

Obrazy a artprotisy, 5.II. -8.IV.2019 Bratislava

HARANGOZÓ STANISLAV
with Nekomentované

Obrazy, Turčianske Teplice, 12.12.2018-25.2.2019

ŠTEFAN ORTH
with Nekomentované

IMPRESIE, 6.XII.18. – 11.1.19,  Topolčany

LACO ČERNÝ
with Nekomentované

Metamorfóza, Topolčany, 25.10. – 30.11.2018

KRISTÍNA ŠUBJAKOVÁ a WALTHER SMEITINK MUHLBACHER
with Nekomentované

Vizuálne posolstvá, Martin, 29.10. – 30.11.2018

JUBILANTI
with Nekomentované

jubilanti 2018, Prešov, 12.9. -12.10.2018

MARTA HORNÍKOVÁ
with Nekomentované

Via facti, Lužianky, 3.10. -30.11.2018

HANA ANNYOTTY VESELÁ
with Nekomentované

Jubileum, Skalica 14.9. -19.10.2018

STOLETÍ
with Nekomentované

Třebíč, 5.9. – 21.10.2018

NATALIA STUDENKOVA
with Nekomentované

Cesty osudu, Bratislava, 10.7. -20.7.2018