ANNA RUSINKOVIČOVÁ

Dimenzie, 18.4.-25.5.2024, Banská Bystrica

LACO ČERNÝ

Unverhullte gegenwart, Viedeň. 15.4.-11.5.2024

UBS

Listy z vnútorného azylu IV., Bratislava, 4.4.-27.4.2024

MIMI JAKUBISOVÁ

Maľba ako nástroj meditácie, Bojnice, 4.4.-29.4.2024

STANISLAV HARANGOZÓ

Hľadanie harmónie 4.4.-30.4.2024, Nové Zámky

STUDENKOVÁ NATÁLIA

Košické intarzie, 22.3.-21.4.2024, Košice

UBS

ARTMISIA III. Bratislava, 5.3.-28.3.2024

ZLATICA JURISOVÁ PLEŠKOVÁ

Z môjho keramického sveta, Nitra, 1.3.-31.3.2024

JARO UHEL

Ohliadnutie, 29.2.-11.4.2024 Banská Bystrica

EMÍLIA JAKUBISOVÁ

Maľba ako nástroj meditácie, Levice, 23.2.-28.3.2024

VINCENT KALETA

Krajina – Nekrajina, 6.2.-3.3.2024, Stará Lubovňa

PAVOL BLAŽEK

Dotykom krajiny, 8.II.-3.III.2024, Piešťany