MARTA HORNÍKOVÁ

Vesmír a svet ako znak, Nitra, 24.5.-30.6.2023

EMÍLIA HODASOVÁ

Čaro okamihu, Rusovce, 1.5.-31.5.2023

JUBILANTI UBS 2023

Dubnica nad Váhom , 27.4.-28.5.2023

EMIL SEMANCO

Štyri nočné doby, Poprad, 25.4.-21.5.2023

IGOR CVACHO

Básne spoza horizontu, Košice, 20.č.-20.6.2023

JÁN HUŇADY

Rozhovory – Talks, 20.4.-29.5.2023, Nitra

ŠTEFAN ORTH

Z tvorby, 14.4.-30.5.2023, Senica

BOBOVSKÁ, PLEŠKOVÁ, ŠVIKRUHA

Trialóg, 10.3.-14.4.2023, Považská Bystrica

MIROSLAV KINDER

Výstava, 9.3.-6.5.2023, Malacky

ELENA NITTNAUSOVÁ, MILOSLAVA SALANCIOVÁ

Obidve, 3.3.-29.4.2023, Nitra

ANNA RUSINKOVIČOVÁ

Premeny, 3.3.-29.3.2023, Zvolen

LADISLAV ČERNÝ

Bez slov, 2.3.-29.3.2023, Nitra