3.júna 1921 umelecké osobnosti vtedajšej Bratislavy podľa vzoru pražskej Umeleckej besedy založili jej sesterskú organizáciu na Slovensku. Stalo sa tak na valnom zhromaždení v hoteli Savoy, kde deklarovali vznik Umeleckej besedy slovenskej. Definovali ju ako spolok kultúrny, apolitický, s cieľom slúžiť umeniu, šíriť krásu a propagovať umenie.

Prvým starostom UBS, ktorá mala tri odbory – hudobný, literárny a výtvarný sa stal architekt Dušan Jurkovič, neskôr bol na čele spolku maliar Gustáv Mallý.

UBS od začiatku vo svojich radoch združovala elitu slovenského výtvarníctva a jej tvorba predstavovala prvý kvalitatívny horizont, ako konštatovala súdobá výtvarná kritika.

Z histórie spolku nemožno vynechať aj dve smutné, iba na pohľad paradoxné skutočnosti. Jeho činnosť bola dvakrát zastavená – v roku 1939 ľudáckym Slovenským štátom  a v roku 1950 vlnou totalitného komunizmu a presadzovanou diktatúrou  socialistického realizmu.

Činnosť UBS na pôvodných princípoch mohla byť obnovená až po demokratických zmenách v novembri 1989..