Zemplínske múzeum v Michalovciach, autor, Umelecká beseda sloven

with Nekomentované