UMELECKÁ BESEDA SLOVENSKÁ

Matica slovenská
Grosslingova 23, Bratislava
e-mail: info@artslovakia.sk


STAROSTA / MAYOR
Emil Semanco
Tel.: 0903 277299 e-mail: starosta@artslovakia.sk, esemanco@centrum.sk

TAJOMNÍČKA / SECRETARY
Zuzana Bobovská
Tel.: 0904 694754 e-mail: info@artslovakia.sk, zuzabo7@gmail.com

 VICESTAROSTA /  VICEMAYOR
Milan Tvrdoň
e-mail: milan.tvrdon@gmail.com

ČLENOVIA SPRÁVNEJ RADY UBS/ MEMBERS
Zuzana Bobovská,  Stanislav Harangozó, Emília Hodasová, Marta Hučková, Hana Veselá,  Emil Semanco, Milan Tvrdoň

ČLENOVIA KONTROLNEJ KOMISIE / CONTROL BOARD
Oľga Plačková, Vladimír Šuster, Lucia Huňadyová

SPRÁVCA WEBU: Zuzana Bobovská