UMELECKÁ BESEDA SLOVENSKÁ

Matica slovenská
Grosslingova 23, Bratislava
e-mail: info@artslovakia.sk


STAROSTA / MAYOR
Emil Semanco
Tel.: 0903 277299 e-mail: starosta@artslovakia.sk, esemanco@centrum.sk

TAJOMNÍČKA / SECRETARY
Zuzana Bobovská
Tel.: 0904 694754 e-mail: info@artslovakia.sk, zuzabo7@gmail.com

 VICESTAROSTA /  VICEMAYOR
Stanislav Harangozó
e-mail: stanislav.harangozo@gmail.com

ČLENOVIA SPRÁVNEJ RADY UBS/ MEMBERS
Zuzana Bobovská,  Stanislav Harangozó, Emília Hodasová,  Hana Veselá,  Emil Semanco, Milan Tvrdoň, Miroslav Kinder, Veronika Weberová

ČLENOVIA KONTROLNEJ KOMISIE / CONTROL BOARD
Oľga Plačková, Vladimír Šuster, Maroš Meško, Milada Ždrnja

SPRÁVCA WEBU: Zuzana Bobovská