MIROSLAV BUCHER

Portrét zeme 6.2.-10.3.2020 Košice

BEATA KOČNER BENCOVÁ

Za všetkým hľadaj ženu, 22.1.-28.2.2020, Považská Bystrica

MÁRIA FUKO

Farebný svet XII. 4.12.19-7.1.20 Topolčany

EMÍLIA JAKUBISOVÁ

Passion, 4.XII.2019 – 7.I.2020 Prievidza

MIROSLAV KINDER

Vianočné metamorfózy, 29.11.-31.1.2020 Skalica

MARTA HORNÍKOVÁ

Modalita tvaru, 3.12. 2019 – 7.1.2020 Nitra

ZLATICA JURISOVÁ PLEŠKOVÁ

Reminiscencie, 27.11. 2019 – 7.1.2020 Považská Bystrica

VLAD VAKOV

Vnútorné príbehy II., Poprad 8.11.- 4.12.2019

TATIANA ŽITŇANOVÁ

Dvojhlas, 7.11.-7.12.2019 Galanta

NATÁLIA STUDÉNKOVÁ

Farby svetla a vody 2.19. -31.19.2019. Topolčany,

W.S.MUHLBACHER a S.BIBA

Na křižovatce,12.9.-31.10.2019, Jaroměřice nad Rokytnou

UBS

Salón jubilantov 2019, 12.9.-30.10.2019 Smižany