KRAJINA ŽIEN

with Nekomentované

Meno:
Bela Kolčáková
Miesto:
Bratislava
Kedy:
štvrtok, 4. jún 2015
Vernisáž:
štvrtok, 4. jún 2015 – 18:00
Pozvánka:
pozvanka07