AIR MIRACLES ČARO KOLÁŽE

with Nekomentované

Meno:
Emil Semanco
Miesto:
Snina
Kedy:
utorok, 9. september 2014 to nedeľa, 12. október 2014
Vernisáž:
utorok, 9. september 2014 – 17:00
Pozvánka:
semanco3