SUMMERTIME

with Nekomentované

Meno:
Igor Cvacho
Miesto:
Zvolen
Kedy:
piatok, 12. jún 2015
Vernisáž:
piatok, 12. jún 2015 – 17:00
Pozvánka:
pozvanka_igor_cvacho