LISTY z VNÚTORNÉHO AZYLU II.

with Nekomentované

14 autoriek,    Bratislava,

5. 5. – 31.5. 2017