Emília HODASOVÁ

with Nekomentované

OBRAZOVÉ BALADY A ČIPIEK NÁLADY

Galéria labyrint v Senci

6.-27.máj 2016