MARTIN RAČKO

Moja spoveď, Zvolen, 2.6.-28.7.2022

MARTA CHABADOVÁ

Painting, Bratislava, 12.6.-29.8.2022

PETER ŠOLTÓ

Obrazy a úlety, Trnava, 10.6.-18.9.2022

EMÍLIA HODASOVÁ

Hra farieb a svetla, Trnava, 2.6.-3.7.2022

KATARÍNA POLGÁRY

Nezabíjajte fénixa, Bratislava 4.6.-29.6.2022

NITTNAUSOVÁ,PLAČKOVÁ, POLIAK, SALANCIOVÁ

Súzrenie, 26.5.-24.6.2022, Nitra

IGOR CVACHO

S hudbou v duši, 16.5.-24.6.2022, Žilina

MILAN TVRDOŇ

Imaginácia, Bratislava 3.5.-27.5.2022

JOZEF ŠVIKRUHA

Maľované hudbou, Trenčín, 26.4.-25.5.2022

FERO PALUŠKA

Výber z tvorby, 1.4.-29.4.2022, Levice

ŠTEFAN ORTH

Z tvorby, 25.3.-29.5.2022 Galanta

MIROSLAV BARTOŠ

Ponad čas, 11.3.-7.4.2022, Zvolen