Bonjour

with Nekomentované

Meno:
Stanislav Harangozó
Miesto:
Francúzsky inštitút, Bratislava
Kedy:
štvrtok, 9. január 2014 to piatok, 31. január 2014
Vernisáž:
štvrtok, 9. január 2014 – 17:00
Pozvánka:
pozvanka_francuzsky_institut