KRISTÍNA ŠUBJAKOVÁ a WALTHER SMEITINK MUHLBACHER

with Nekomentované

Vizuálne posolstvá, Martin, 29.10. – 30.11.2018