SLOVÁ

with Nekomentované

Meno:
Martin Dzurek
Miesto:
Modra
Kedy:
piatok, 12. jún 2015
Vernisáž:
piatok, 12. jún 2015 – 20:00
Pozvánka:
pozvanka_dzurek_kniha