Greeting from Slovakia

with Nekomentované

Meno:
Stanislav Harangozó
Miesto:
Hague, Holandsko
Kedy:
štvrtok, 3. apríl 2014 to sobota, 3. máj 2014
Vernisáž:
štvrtok, 3. apríl 2014 – 17:00
Pozvánka:
pozvanka_haag