Exhibition of Slovak Artists

with Nekomentované

Meno:
Stanislav Jendek a Ladislav Černý
Miesto:
Londýn
Kedy:
štvrtok, 5. jún 2014 to piatok, 11. júl 2014
Vernisáž:
streda, 4. jún 2014 – 17:00
Pozvánka:
londyn