Tajomstvo v hline zakliate III.

with Nekomentované

Meno:
Zlatica Jurisová Plešková
Miesto:
Handlová
Kedy:
utorok, 3. november 2015
Vernisáž:
utorok, 3. november 2015 – 17:00
Pozvánka:
pozvanka_na_vernisaz