EVA LEŠKOVÁ

Obrazy a sochy, Košice, 21.3.-11.4.2019

RUDOLF RYPÁK

Výber z tvorby, Piešťany, 5.3.-24.3.2019

UBS

ARTéria, 7.2. -24.3.2019 Senica

MILAN STANO

Maľba a grafika, Bratislava, 7.3. -30.3.2019

MIROSLAV BARTOŠ

V krajine, 7.III.-10.V.2019, Turčianske Teplice

MIARO SZASZU

Zasnežená romanca, 18.II. -15.III.2019 Bratislava

EMÍLIA HODASOVÁ

Obrazy a artprotisy, 5.II. -8.IV.2019 Bratislava

HARANGOZÓ STANISLAV

Obrazy, Turčianske Teplice, 12.12.2018-25.2.2019

ŠTEFAN ORTH

IMPRESIE, 6.XII.18. – 11.1.19,  Topolčany

LACO ČERNÝ

Metamorfóza, Topolčany, 25.10. – 30.11.2018

KRISTÍNA ŠUBJAKOVÁ a WALTHER SMEITINK MUHLBACHER

Vizuálne posolstvá, Martin, 29.10. – 30.11.2018

JUBILANTI

jubilanti 2018, Prešov, 12.9. -12.10.2018