EMÍLIA HODASOVÁ

Obrazy a artprotisy, 5.II. -8.IV.2019 Bratislava

HARANGOZÓ STANISLAV

Obrazy, Turčianske Teplice, 12.12.2018-25.2.2019

ŠTEFAN ORTH

IMPRESIE, 6.XII.18. – 11.1.19,  Topolčany

LACO ČERNÝ

Metamorfóza, Topolčany, 25.10. – 30.11.2018

KRISTÍNA ŠUBJAKOVÁ a WALTHER SMEITINK MUHLBACHER

Vizuálne posolstvá, Martin, 29.10. – 30.11.2018

JUBILANTI

jubilanti 2018, Prešov, 12.9. -12.10.2018

MARTA HORNÍKOVÁ

Via facti, Lužianky, 3.10. -30.11.2018

HANA ANNYOTTY VESELÁ

Jubileum, Skalica 14.9. -19.10.2018

STOLETÍ

Třebíč, 5.9. – 21.10.2018

NATALIA STUDENKOVA

Cesty osudu, Bratislava, 10.7. -20.7.2018

ŠTEFAN ORTH

Obrazy a objekty,  Skalica, 13.7. – 9.9.2018

BĚLA KOLČÁKOVÁ

Kežmarok, 13.7. – 12.3.2018